header
НОВИНИ
12 октомври 2017 г. 15:00:34

Уважаеми колеги, във връзка с практическото приложение на чл. 6 от Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между прокуратурата на Република България и Министерството на Здравеопазването, моля да се запознаете с писмо от Районна прокуратура гр. Пловдив и телефоните за връзка за осигуряване на незабавна реакция в случай на престъпни посегателства срещу медицински специалисти: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/CCI12102017_0001.jpg

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''