header
COVID-19

Линк с информация за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на микро и малки предприятия по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" тук:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''