header
КАЛЕНДАР
Събития:

 06-08 октомври 2022г. - 15-то международно издание на Sofia Dental Meeting, гр. София
 
07-09 октомври 2022г. - Десети юбилеен НФДМ - Банско
 
15 октомври 2022г. - Регионален форум "Верея Дент", организиран от РК - Стара Загора
 
22 октомври 2022г. - Лекционен ден с проф. Павел Станимиров, организиран от РК - Варна

01-04 декември 2022г. - Извънреден конгрес на БЗС за приемане на НРД 2023