header
ОРГАНИ

УС при РК на БЗС - Пловдив

Д-р Трифон Антонов - Председател     

 

 

 

 

Д-р Иво Цветков - Зам. Председател     

 

 

 

 

Д-р Елена Костова - Секретар    

 

 

 

 

Д-р Богомил Андонов

 


 

 

Доц. Деян Нейчев

 

 

 

 

 

Д-р Константин Даков 

 

 

 

 

 

 

Доц. Силвия Димитрова

 

 

 

 

 

КК при РК на БЗС - Пловдив

 Д-р Димитър Ковачев - Председател на КК  

 

 

 

 

 

Членове:

 Д-р Йордан Хаджигаев

 Д-р Петър Кърчев

 Д-р Надя Бибова

 Д-р Атанас Хаджикостов

 Д-р Станислав Манов

 Д-р Юра Пандушева

  

 КПЕ при РК на БЗС - Пловдив

 Д-р Веселка Христамян - Председател на КПЕ

 Членове:

 Доц. Нина Мусурлиева, дм

 Д-р Иво Пейчинов

 Д-р Димитър Савакчиев-Славков

 Д-р Хари Ховагимян

 Д-р Елка Мачева

 Д-р Таня Божкова

 Д-р Наталия Новакова

 Доц. Мариана Димитрова-Харуил