header
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

 http://www.bzs.bg/documenti/FDI_Dental_Ethics_Manual.pdf

Становище на ИА "Медицински надзор" във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при информиране на пациентите / получаване на информирано съгласие / по реда на Закона за здравето: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-89-%D0%B8-88-%D0%97%D0%97%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ БОЛНИЧЕН ОТ 01.06.2023Г. ДО 09.06.2023Г. ВКЛ. ОФИСЪТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ПЛОВДИВ ЩЕ РАБОТИ СЪС СЛЕДНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник, вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 часа;
Сряда и петък: от 08.30 до 12.00 часа.