header
НОВИНИ
30 август 2023 г. 14:54:21

Уважаеми колеги, моля запознайте се с информация от сайта на БЗС:

  • Вземане на Служебна бележка за издаване на Удостоверение от районната колегия на БЗС, на която лекарят по дентална медицина е член.
  • Заплащане на такса за издаване на Удостоверението в размер на 100 лв. по следната банкова сметка на БЗС:

Юробанк България АД

Български зъболекарски съюз

IBAN: BG13BPBI79421043304401

BIC: BPBIBGSF

  • Предоставяне в офиса на БЗС (гр. София, бул. „Витоша“ № 12, ет. 6) на 1 екземпляр от Служебната бележка, копие на документа за извършен банков превод и телефонен номер за контакт.
  • Срокът за издаване на удостоверението е 7 работни дни.
  • Изготвеното Удостоверение се взема лично или от лице, което трябва да представи нотариално заверено пълномощно.
  • Удостоверението е валидно 3 месеца от датата на издаване.