header
НОВИНИ
25 април 2023 г. 07:55:34

Уважаеми делегати на Общото събрание!

Предвид на факта, че голяма част от делегатите на Общото събрание не са потвърдили възможността си да присъстват на обявената дата 27.05.2023, както и това, че има такива, които изрично са посочили, че няма да могат, с оглед възможността да се обезпечи коректното и законосъобразно протичане със
законоустановен кворум на Общото събрание, УС на РК на БЗС - Пловдив взе решение то да се проведе на друга дата, а именно 04 ноември 2023г.

УС при РК на БЗС - Пловдив

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ БОЛНИЧЕН ОТ 01.06.2023Г. ДО 09.06.2023Г. ВКЛ. ОФИСЪТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ПЛОВДИВ ЩЕ РАБОТИ СЪС СЛЕДНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник, вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 часа;
Сряда и петък: от 08.30 до 12.00 часа.