header
НОВИНИ
1 септември 2022 г. 05:00:36

Уважаеми колеги, уведомяваме ви за действията, предприети от БЗС и от д-р Валентин Павлов - Зам.-председател на УС на БЗС и председател на КДППЗ на БЗС, във връзка с възникнал проблем в Национална информационна система „Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителна Агенция „Околна среда" (ИАОС), по отношение подаване на работни листа за класификация на отпадъците съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците:

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/08-29-2022%20688%20Pismo%20do%20g-n%20Georgi%20Todorov_MEY_IAOS_ZEY.pdf

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/08-29-2022%20689%20Pismo%20do%20IAOS_podavane_rabotni_lista_otpadaci_Naredba%20N%202.pdf

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/08-29-2022%20690%20Pismo%20do%20DA%20TRANS_problem_NISO_otoadaci.pdf