header
НОВИНИ
20 май 2022 г. 12:13:32

Уважаеми колеги, тук можете да се запознаете с получено писмо от Директора на РЗОК-Пловдив до РК на БЗС – Пловдив, съдържащо и всички документи за сключване на нови договори: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Dokumenti_NRD_Anex_2020-2022.pdf

Обръщаме внимание, че досегашните изпълнители на извънболнична помощ / стари договорни партньори /, които няма да разширяват дейността си, ще сключат САМО ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ СИ. Подписването на допълнителните споразумения ще се извърши по предварително изготвен график, за който изпълнителите на дентална помощ ще бъдат уведомени по подходящ начин / или чрез използване на услугата за електронна препоръчана поща – Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/, за която е необходимо да имате съответната регистрация с КЕП.