header
НОВИНИ
21 март 2022 г. 09:23:01

Уважаеми колеги, информираме Ви, че с решения, взети на Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС - Пловдив от 19.03.2022г. / по предложения от д-р Костантин Даков /, еднократната финансова помощ при раждане или осиновяване на дете в семейство на редовен член на колегията става от 350 лв. на 500 лв., а еднократната финансова помощ при пенсиониране на колеги, които са редовни членове и продължават да практикуват, се променя от 150 лв. на 300 лв.

Освен това, на проведеното  Общо събрание на РК на БЗС - Пловдив на  19.03.2022г. се гласува предложение от д-р Стоил Попов - член на РК на БЗС - Пловдив за апел към членовете на колегията,  които на добра воля  биха оказвали първична, неотложна дентална помощ, на бежанци от войната, поискали временно убежище и хуманитарен статут в България.
Прилагаме контакти към организациите в Пловдив, оказващи помощ и подкрепа на търсещи убежище у нас бежанци. При желание от Ваша страна, може да изберете  къде да регистрирате  Вашите координати за връзка.
Последният линк (4) е към  списък на самоорганизирали се колеги от страната, който се обновява и допълва периодично и се изпраща до координационните центрове.
Лице за контакт: д-р  Христамян, телефон: 0887 244 550

1. Наталия Еллис, координатор  доброволци- Пловдив
телефон на центъра:+359885152000
www.plovdiv-press.bg/2022/03/15/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/246364/

2.Общински кризисен щаб към Община Пловдив; Координатор: г-н Георги Тютюков, заместник -кмет "Социални дейности"към Община Пловдив
телефон на щаба: 080011232
m.facebook.com/story.php

3.pd.government.bg/

4.docs.google.com/spreadsheets/d/1WWGGbumCHtYLKzNKbIiywaAPDxJweYvUXFNGzVzqic4/edit