header
НОВИНИ
23 декември 2009 г. 10:21:09

Уважаеми колеги, информираме Ви, че членският внос за 2010 г. е в размер на 150 лв.

Седми Научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка" - 19-20 април 2024г., ФДМ-Пловдив