header
НОВИНИ
1 септември 2021 г. 06:21:01

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА ПРАЗНУВАЩИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ!

Пожелаваме много здраве, късмет и положителни емоции на нашите колеги:

Д-р Стоянка Куцалова

Д-р Жени Желева

Д-р Надежда Манджукова-Фъсова

Д-р Крум Велев

Д-р Валерия Топалска

Д-р Димитър Господинов

Д-р Веска Василева

Д-р Георги Калинов

Д-р Мария Минчева

Д-р Елена Банчева

Д-р Надя Ал-Талаб-Петкова

Д-р Веселин П. Петров

Д-р Даниел-Марсел Бакиш

РК на БЗС – Пловдив

 

ОТМЕНЕНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Уважаеми делегати, уведомяваме Ви, че провеждането на Отчетно-изборното събрание на РК на БЗС – Пловдив, насрочено за 11.09.2021г. НЕ МОЖЕ да се състои предвид на т. 3 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на министъра на здравеопазването, която постановява, че провеждането на конгресно-конферентни мероприятия (от каквото естество е Общото събрание на РК на БЗС - Пловдив) е разрешено, в случай че се използва не повече от 30 % от капацитета на помещението и не повече от 30 участника. Неприложима е и хипотезата на т. 23 от Заповедта, тъй като не всички делегати отговарят на посочените в този текст критерии.
УС на РК на БЗС – Пловдив