header
НОВИНИ
16 декември 2009 г. 15:01:05

 

Днес, 21 декември 2009 г., управителните съвети на НЗОК, БЛС и БЗС подписаха Национален рамков договор за 2010 година. Документът беше преподписан от министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. Нов рамков договор се сключва за първи път от три години насам.
 
Осигуряването на качествена болнична помощ и поставянето на акцент върху детското здравеопазване са сред основните приоритети в НРД 2010. През следващата година всяко дете до 18-годишна възраст ще има право на неограничен достъп до педиатър. За тази цел в бюджета на НЗОК са заложени допълнително 4 млн. лв. Така реално средствата, които са осигурени за извънболнична специализирана помощ през следващата година, стават 158 млн. лв., или с 3.2 млн. лв. повече, отколкото през 2009-та. По този начин се осигуряват и повече направления за прегледи в сравнение с миналата година.
 
Децата са приоритет в осигуряването на медицинска помощ и при първичната извънболнична помощ (ПИМП). През следващата година се увеличава цената, която личните лекари ще получават за профилактични прегледи на лицата на възраст до 18 години - от 5.30 на 7.70 лв. Целта е да се засили вниманието на общопрактикуващите лекари върху здравето на децата. Промени в размера на потребителските такси за пациентите не се предвиждат. За посещение при общопрактикуващ лекар хората ще плащат по 2.40 лв., или 1% от МРЗ за страната. Бюджетът за ПИМП през следващата година възлиза на 157 млн. лв.
 
Детското здраве е приоритет и при денталната помощ. Зъболекарите специалисти ще получават с 10% повече за услугите, които предоставят в домовете за деца. Няма да има редукция и на пакета с безплатни услуги за младежите на възраст до 18 години. За дентални дейности през следващата година са предвидени 91 млн. лв.
 
Основната част от промените в работата на здравната каса за 2010 г.одина са в болничната помощ. Целта е да се осигури по-качествена помощ за пациентите и по-ефективно изразходване на средствата в тази сфера. Затова през следващата година всяка болница, която иска да сключи договор със Здравната каса, ще трябва да осигурява 24 часа в денонощието възможност за прием или транспорт на спешни пациенти до друго лечебно заведение. За сключване на договор по отделните специалности ще се изисква наличието на специалисти на основен трудов договор в болницата. Освен това лечебните заведения ще трябва да разполагат с необходимата апаратура и да имат клинична лаборатория на територията на лечебното заведение. Така ще се гарантира, че всяка болница, която усвоява публични средства, може да предостави качествени медицински услуги. Към договорите с лечебните заведения за болнична помощ ще се изисква на достъпно място да се обявят дължимите потребителски такси и лицата, освободени от тях, както и дейностите, които са извън обхвата на основния пакет, гарантиран от НЗОК. Всеки пациент при постъпване и изписване от лечебното заведение - при поискване, ще получи информация за вида и обхвата на оказаното лечение, както и финансова информация за вида и размера на заплатените дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
 
През следващата година се увеличава броят на клиничните пътеки от 298 на 304. Сред новите пътеки са тези за лечение на вродени имунодефицитни заболявания, на полиорганна недостатъчност, както и на деца с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация. Също така са включени 16 пътеки за долекуване и три - за продължително лечение. Те са при онкологични, сърдечносъдови и белодробни заболявания, както и при проблеми на централната нервна система. По този начин се дава възможност на болниците да осигуряват нужните грижи след активното лечение за пациентите. Тези пътеки ще дадат финансова възможност и за преструктурирането на определени болници от такива за активно лечение в клиники за продължителни грижи. Ще се увеличат и цените на 30 пътеки.
 
През следващата година акредитацията отпада като изискване за сключване на договор със Здравната каса. Вссяка болница, която иска да работи с обществения фонд, ще е задължена да публикува списък с консумативите, които не се покриват с публични средства и цените им. Всеки пациент задължително ще получава детайлна разпечатка при изписването си с всички разходи за неговото лечение. Болниците ще работят и с делегирани бюджети, които задават определен таван на приходите им по каса. Бюджетите ще могат да се коригират на всеки три месеца в зависимост от притока на пациенти. Ако междувременно дейността на болниците надхвърли определените граници на делегираните бюджети, лечебните заведения трябва своевременно да информират РЗОК. Там веднага ще се търси начин за решаване на проблема. Обоснованият прием на пациенти обаче няма да се ограничава. Освен това директорите на болниците ще имат право на вътрешно пренасочване и управление на средствата си. Целта на тези мерки е да се увеличи контролът при изразходването на публични средства и да се ограничат ненужните хоспитализации.
 
Промени в таксата за първите 10 дни болничен престой не се предвиждат. Таксата остава 4.80 лв., или 2% от МРЗ. Бюджетът за болнична помощ през 2010 година е 708 млн. лв., като в оперативния резерв са предвидени още 125 млн. лв.
 
Промени в медико-диагностичните дейности и лекарствата не се предвиждат. Средствата за тях през следващата година са съответно: 61 млн. лв и 320 млн. лв.
 

Документитеза сключване на договори с изпълнителите на извънболнична медицинска помощ се подават в 30-дневен срок от обнародването на Националния рамков договор в «Държавен вестник». Директорът на съответната РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с лечебните заведения за извънболнична помощ до 15 февруари 2010 г., а с лечебните заведения за болнична помощ - до 20 януари 2010 година.

Това е последната ни информация във връзка с НРД 2010г.

За новости, следете нашия сайт!

Весели празници!

Седми Научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка" - 19-20 април 2024г., ФДМ-Пловдив