header
НОВИНИ
1 юли 2021 г. 10:04:19

Уважаеми колеги, моля да се запознаете с получено писмо от БЗС, касаещо важна информация, свързана с новата Методика за заплащане при НУР: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/07-01-2021%20319%20Statiya_Nova%20Metdika_zaplashtane_NUR.pdf

ОТМЕНЕНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Уважаеми делегати, уведомяваме Ви, че провеждането на Отчетно-изборното събрание на РК на БЗС – Пловдив, насрочено за 11.09.2021г. НЕ МОЖЕ да се състои предвид на т. 3 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на министъра на здравеопазването, която постановява, че провеждането на конгресно-конферентни мероприятия (от каквото естество е Общото събрание на РК на БЗС - Пловдив) е разрешено, в случай че се използва не повече от 30 % от капацитета на помещението и не повече от 30 участника. Неприложима е и хипотезата на т. 23 от Заповедта, тъй като не всички делегати отговарят на посочените в този текст критерии.
УС на РК на БЗС – Пловдив