header
НОВИНИ
2 декември 2009 г. 12:38:23

Студената химическа стерилизация се прилага само когато е невъзможно да се работи по класическите методи. Извършва се с химически препарати с изразено спорцидно действие - алдехиди и окислители. Прилага се за обезазаразяване на медицинска техника, медицински и стоматологичен иструментариум, лабораторна стъклария, които се увреждат от висока температура. Работи се при стайна температура.

Режим на работа:

Първи етап - дезинфекция на материалите, подлежащи на стерилизация. Необходимо е последните да бъдат подсушени преди третиране, за да се избегне евентуално разреждане на съответния дезинфекционен препарат.

Втори етап - същинска стерилизация - чрез пълно потапяне на обектите в съответните работни разтвори в затворени съдове.

Трети етап - изплакване на стерилизираните материали със стерилна вода или стерилен физиологичен разтвор за отстраняване на остатъчните оличества от препарата. За избягване на вторична контаминация задължително се работи със стерилни пинсети и ръкавици. Стерилните материали се съхраняват в стерилни контейнери.

Срок на годност на стерилните материали - 24 часа.

Различните фирми предлагат и препарати за студена стерилизация. Например ZETA - 2 sporex.

Седми Научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка" - 19-20 април 2024г., ФДМ-Пловдив