header
НОВИНИ
9 април 2021 г. 12:42:50

Колеги, моля да се запознаете с посочената кореспонденция! Моля да имате предвид, че от отговора, даден в писмото от зам.-министър д-р Бойко Пенков, който е изпратен до РЗИ-та в страната, същите ще бъдат компетентни да разглеждат всякакви казуси, неудовлетвореност и жалби от страна на пациенти във връзка с гореупоменатите процедури. По тази причина, подобни казуси и жалби, постъпващи до Комисията по професионална етика при РК на БЗС-Пловдив, ще бъдат пренасочвани по компетентност към съответните институции.

Информацията е в трите линка по-долу:

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/04-09-2021%20181%20Pismo_US_korespondemciya_MZ_estetichna_dermatologiya.pdf

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Pismo_174-16-03-2021ot%20Dr_%20Snejana%20Atanasova_estetichna_dermatologiya.pdf

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Pismo_199-09-04-2021_ot%20MZ_otgavor_estetichna_dermatolodiya.pdf