header
НОВИНИ
30 ноември 2009 г. 12:38:05

Извънредният Конгрес на БЗС, състоял се на 27 и 28 ноември 2009г. в "Златни пясъци", единодушно прие важни резолюции:

Решение гласувано на Извънредния конгрес на Българския зъболекарски съюз 27.11.2009г. www.bzs.bg/documenti/Reshenie_1.pdf

Р Е З О Л Ю Ц И Я гласувана на Извънредния конгрес на Българския зъболекарски съюз 27.11.2009г.

http://www.bzs.bg/documenti/Rezoliucia_1.pdf

Р Е З О Л Ю Ц И Я гласувана на Извънредния конгрес на Българския зъболекарски съюз 27.11.2009г.

www.bzs.bg/documenti/Rezoliucia_2.pdf

Седми Научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка" - 19-20 април 2024г., ФДМ-Пловдив