header
НОВИНИ
23 май 2018 г. 13:05:18

Уважаеми колеги, запознайте се с указания за спешна актуализация на длъжностните характеристики на специалистите, работещи с деца в поверените Ви лечебни заведения - дентални лекари, медицински сестри, дентални асистенти и специалисти по здравни грижи във връзка със задължението им за съдействие по чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето.

Моля в най-кратък срок да преведете длъжностните характеристики съгласно инструкцията ТУК: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Pismo_RZI_instruktzia.pdf

Примерна длъжностна характеристика на медицинска сестра / специалист по здравни грижи с направените промени ТУК:rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Dlajnostna_harakteristika_med_sestra.doc

Етичен кодекс на работещите с деца ТУК: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Etichen_Kodeks_za_rabota_s_detza.pdf

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''