header
НОВИНИ
24 март 2009 г. 10:17:35

НЗОК, в съответствие със сроковете в "СЪВМЕСТНА ИНСТРУКЦИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА РАБОТА ОТ 01.01.2009Г.", изготвя формата за приемане на електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ и софтуера за отчитане на изпълнителите на дентална помощ. Преди публикуването на формата в сайта на НЗОК, по настояване на Комисията по рамково договаряне на БЗС, се провежда практическо тестване. Резултатът показва необходимост програмата да бъде тествана от специалисти в дентални лечебни заведения с цел съвместно определяне на констатирани пропуски и проблеми в изготвянето и предоставянето на електронните отчети. По констатираните дискусионни области, се реши да се премине през съгласуване на софтуерния продукт с определена работна група от НЗОК и БЗС. След приключване работата на работната група, което по план ще завърши до 30.08.2009г., с решение на двете институции програмата ще се публикува за ползване от всички изпълнители на дентална помощ. Срокът за публикуване в сайтовете на НЗОК и БЗС е 10.09.2009г.

Считано от 01.10.2009г., за дейността през м.09.2009 г. и за дейността през м. 11.2009 г., със съвместни Указания между двете страни, ще започне процедурата по пилотно тестване и отчитане, а задължителното електронно отчитане в НЗОК на изпълнителите на денталната помощ ще започне считано от 01.01.2010 г., за дейността през м.12.2009 г.

17.06.2009г.

Уважаеми колеги, Коледният бал на РК на БЗС - Пловдив ще се състои на 22.12.2023г., петък, от 19.30 часа, в зала "Бендида" на „Гранд Хотел Пловдив". Цена на куверт: 90 лв. Краен срок за записване: 11.12.2023г. Информация и записване на тел: 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641 или на място в офиса на РК на БЗС - Пловдив, ул."Велико Търново" № 9, ет. 2. За нас ще бъде удоволствие да споделим празничните мигове с колеги от цялата страна. Заповядайте!