header
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА БЗС

По-долу, като прикачени файлове, можете да откриете Устава на БЗС, правилниците за работа на различните комисии и Фонда на БЗС, Правилник за ПМОЛДМ, Правилата за добра медицинска практика на ЛДМ, заявление за отпускане на финансова помощ, Кодекса по професионална етика и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури :

 

 

 

Седми Научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка" - 19-20 април 2024г., ФДМ-Пловдив