header
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА БЗС

По-долу, като прикачени файлове, можете да откриете Устава на БЗС, правилниците за работа на различните комисии и Фонда на БЗС, заявление за отпускане на финансова помощ и Кодекса по професионална етика: