header
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

По-долу, като прикачени файлове, можете да намерите различни нормативни документи:

Уважаеми колеги, от сайта на РИОКОЗ - Пловдив: www.riokozpd.com можете да се запознаете с Указание № 1 от 21.04.2003г. за разделното събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебни заведения. От цялото указание, точките, касаещи индивидуалните практики са следните: т. 7, т. 10, т. 24, т. 26 и т. 28. По-долу, като 4 прикачени файла можете да се запознаете с Указание № 1 от 21.04.2003 г. за разделното събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебни заведения.

Закон за защита на личните данни

http://www.cpdp.bg/?p=element&aid=128

По-долу като прикачени файлове можете да изтеглите заявлението за физическо лице, както и да се запознаете със становищата на адвоката на БЗС г-н Чутурков и на г-н Станев, юрист на РК на БЗС - Пловдив

Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - тескът на наредбата можете да откриете по-долу като 1 прикачен файл Naredba_H18_izvlechenie.

Като прикачени файлове по-долу можете да се запознаете с Постановление  № 335 от 14.10.2021г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерски съвет от 2006г......и с целия текст на Наредбата.

Уважаеми колеги, с дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че след кратко боледуване почина д-р Райко Райчев. Погребението му ще бъде на 25.09.2023г., понеделник, от 13.00 ч. на Драгановите гробища в кв.”Кичук Париж”, гр. Пловдив