header
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
17 май 2022 г.
Обнародван в Държавен вестник Договор № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г.
12 май 2022 г.
Записването става в офиса на колегията. Моля да се запознаете внимателно с дадените срокове! С РЕШЕНИЕ НА УС ПРИ РК НА БЗС - ПЛОВДИВ, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 12.04.2022Г., РК НА БЗС - ПЛОВДИВ ПОЕМА 60 ЛВ. ОТ ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ СВОИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ, ЗА КОИТО КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ СЕ ЯВЯВА ПЪРВА РК.