header
НОВИНИ
1 октомври 2019 г. 13:39:10

РК на БЗС – Пловдив уведомява своите членове, че с решение на УС от 10.09.2019г. / Протокол № 7 /, Отчетно-изборното събрание на колегията ще се проведе на 14.03.2020г. В тази връзка, от 01.10.2019г. стартира процедура по избор на делегати за мандат 2020г. – 2023г.

Краен срок за предаване на протоколите: 16.12.2019г. в офиса на РК на БЗС – Пловдив.

Краен срок за подаване на предложения по дневния ред на събранието – 14.02.2020г.

Правилникът за избор на делегати и протоколите можете да откриете в Категория Избор на делегати за Отчетно-изборно събрание 2020г.

УС при РК на БЗС - Пловдив

 

СКЛЮЧВАНЕ НА НРД 2020-2022Г.
КРАЕН СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РЗОК - ПЛОВДИВ - 30.01.2020Г.