header

 

Страница за разплащане

Tакса правоучастие във Втори Научен Конгрес на ФДМ - Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - 12-13.04.2019г. за ЛДМ от други РК - 60 лв

"Уважаеми колеги, виртуалните разплащания чрез ПОС терминала касаят единствено и само мероприятията от ПМОЛДМ. Всяко плащане на мероприятие от ПМОЛДМ чрез виртуалния ПОС терминал от редовни членове на РК на БЗС - Пловдив трябва да става чрез въвеждане на ЛПК / Личен Професионален Код /. Членски внос от тук не се заплаща!
За плащане на членски внос използвайте банковата сметка на РК на БЗС - Пловдив!"

ЛПК (*):

Моля въведете сума която искате да внесете:

лева

На 27, 28 и 29.09.2019г. в Тракийска резиденция "Старосел" ще се проведе традиционният есенен семинар на РК на БЗС - Пловдив!