header

 

Страница за разплащане

Традиционен семинар на РК на БЗС – Пловдив – Старосел, 27- 28.09.2019г.

Такса правоучастие за членове на РК на БЗС - Пловдив - 20 лв. Такса правоучастие за членове на други РК - 50 лв. Такса правоучастие + куверт гала-вечеря за членове на РК на БЗС – Пловдив при заявени нощувки – 20 лв. + 25 лв. ОБЩО: 45 лв. Такса правоучастие + куверт гала-вечеря за членове на други РК при заявени нощувки - 50 лв. + 25 лв. ОБЩО: 75 лв. Куверт за гала-вечеря без нощувки – 55 лв. Онлайн излъчване / Online Streaming - 50 лв. / 25 EUR Starossel - Participation cost in the seminar for guests from abroad – 50 LV / 25 EUR Accommodation in hotel “Starossel" – 50 % from the selected accommodation offer

"Уважаеми колеги, виртуалните разплащания чрез ПОС терминала касаят единствено и само мероприятията от ПМОЛДМ. Всяко плащане на мероприятие от ПМОЛДМ чрез виртуалния ПОС терминал от редовни членове на РК на БЗС - Пловдив трябва да става чрез въвеждане на ЛПК / Личен Професионален Код /. Членски внос от тук не се заплаща!
За плащане на членски внос използвайте банковата сметка на РК на БЗС - Пловдив!"

12-ти традиционен семинар на РК на БЗС - Пловдив - 27-29.09.2019г., Старосел