header
КАЛЕНДАР
 Събития:

20 - 21 април 2018г. - Първи  Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с  РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка ”

20 - 21 април 2018г. - Регионален форум по дентална медицина "Панорама" - гр. Плевен

11 - 13 май 2018г. - Традиционен форум по дентална медицина на РК на БЗС - Пазарджик, гр. Велинград

07 - 09 юни 2018г. - Научен Конгрес на БЗС, гр. Бургас

05 - 08 септември 2018г. - Световен годишен конгрес на световната дентална федерация ( FDI), Беунос Айрес, Аржентина

14 - 16 септември 2018г. - Шести национален форум по дентална медицина, гр. Хасково

06 октомври 2018г. - Традиционен семинар на РК на БЗС - Пловдив, гр. Хисар

Първи Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка", 20-21 април 2018г., ФДМ - Пловдив