header
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

            Лекции от пролетната програма на БЗС за ПМОЛДМРК на БЗС - Пловдив:

            18.03.2017г.

            "Съвременна обработка на корено-канална система. Особености при зъби с незавършено кореново развитие”.

Лектор: Д-р Йордан Търпоманов, Аула Магна при ФДМ – Пловдив, 10.30 часа.

            22.04.2017г.

„Радикуларни одонтогенни кисти-хирургично лечение. Класика, пиезохирургия, тъканна регенерация”.

Лектор: Доц. д-р Стоян Иванов, Аула Магна при ФДМ – Пловдив, 10.30 часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научен Конгрес на БЗС - гр. Бургас, 15 - 17 юни 2017г.