header
НОВИНИ
1 октомври 2019 г. 13:28:59

Уважаеми колеги, Проектът на Специални правила на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина е качен в сайта на БЗС за обсъждане и предложения. Тук можете да се запознаете с него: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Proekt_Specialni%20pravila_ALL.doc

 

 

Линк за изтегляне на сертификата за участие в 12-тия традиционен семинар на РК на БЗС - Пловдив /въвежда се в https://www.google.com/: https://wstream.eu/certificate/