header
НОВИНИ
7 декември 2018 г. 08:51:21

Информираме Ви отново, че всеки лекар по дентална медицина задължително трябва да има сключена застраховка „Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия” съгласно чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба, публикувана в ДВ, брой 80 от 28.09.2018г., където са упоменати групите и лимитите по застраховане. Лимитът на отговорността е определен за едно застраховано лице, за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за периода на действие на застраховката. Всеки може да сключи задължителната застраховка индивидуално и в застрахователна компания по свой избор, като взема под внимание чл. 2 ал. 2, чл. 3 ал. 2 и 3 и чл. 4 от Наредбата.

            РК на БЗС – Пловдив СЪДЕЙСТВА на своите членове за сключване на групова застраховка на преференциални цени чрез своя брокер „СЕТА В” в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” при следните условия:

-         Индивидуална – 120лв. без ДЗП
- Групова до 200бр. – 51лв. без ДЗП

- Групова над 200бр. – 48лв. без ДЗП.

При сключване на групова застраховка с над 200 човека, договорената цена  е 48.96 лв. / 48 лв. с 2 % ДЗП /.

За лечебни заведения с повече от един лекар по дентална медицина, / например с ЛДМ на трудов договор, сестрински персонал, групови практики, центрове и кооперации /, по-правилно е да се направи застраховка от името на лечебното заведение при същите преференциални цени – 48.96 лв. за всяко лице поотделно. За целта е необходимо да се представи поименен списък на лицата от съответното лечебно заведение.

За консултация със застрахователния брокер „СЕТА В”: Г-жа Варсанова,

тел. 0899 99 73 95, имейл: iskra.varsanova@gmail.com.

За тези, които са заявили участие в груповата застраховка чрез РК на БЗС – Пловдив, ще получат точна информация за действията си в следващ имейл.

Застраховката е за календарна година, от 01.01.2019г. до 01.01.2020г.

 За колегите, които са заявили участие в груповата застраховка от РК на БЗС – Пловдив:

1. Запознаване с общите условия

2. Заплащане:

2.1 По клиентска сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG75UNCR70001521152817

СЕТА В

но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО след предварителен разговор с управителя на „СЕТА В” г-жа Варсанова, тел. 0899997395 за уточняване вида на полицата.

В платежното нареждане изрично се изписват точно и ясно имената на физическото

/ юридическото / лице.

2.2 На място в офиса на „СЕТА В”, гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 43.

ЦЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ЕДНО ЛИЦЕ – 48.96 ЛВ. С ВКЛЮЧЕН ДЗП.

            Заплащането може да започне от 22.12.2018г. в офиса на „СЕТА В” при следното работно време:

            22.12.2018   -   10.00 – 14.00 ч.

24.12.2018  -       9.00- 14.00 ч.

27.12.2018 -        9.00- 18.00 ч.

28.12.2018  -       9.00-18.00 ч.

29.12.2018 -        9.00- 15.00 ч.

31.12.2018 -        9.00- 14.00 ч.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ – 15.01.2019Г.

3. Получаване на индивидуален застрахователен сертификат

3.1. На място в офиса на „СЕТА В”, гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 43 през месец януари 2019г.

3.2. По куриер след предварителна уговорка.

При получаване на индивидуалния сертификат е необходимо всеки да попълни уведомление за поверителност съгласно Закона за защита на личните данни.

Списък на ЛДМ, заявили участие чрез РК на БЗС – Пловдив, е изпратен на застрахователния брокер.

 Лице за контакт в „СЕТА В” – Искра Варсанова, тел. 0899997395,

имейл: iskra.varsanova@gmail.com

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКАТА И УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В КАТЕГОРИЯ "ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА"!

На 27 и 28.09.2019г. в Тракийска резиденция "Старосел" ще се проведе традиционният есенен семинар на РК на БЗС - Пловдив!