header
НОВИНИ
18 май 2011 г. 08:47:14


Във връзка със зачестилите рекламни материали в интернет пространството от дентални лекари , които представят денталната дейност като търговски продукт / ваучери и др. / и с това омаловажават моралните и професионални критерии в упражняването на професията, обръщаме внимание на следното:
Задълженията на денталното съсловие, произтичащи от практикуването на професията трябва да са съобразени с Кодекса по професионална етика. Представянето на денталната дейност в публичното пространство се третира в Глава Втора, чл. 8, чл. 9 и чл. 10, като към последния член точка 7 от Кодекса по професионална етика основен акцент е да не се накърнява престижа и достойнството на денталното съсловие. Напомняме Чл. 16, Глава Трета, че лекарят по дентална медицина няма право да подтиква пациентите към купуване на даден продукт чрез невярно или заблуждаващо представяне на неговите качества.
В този аспект цитираме чл. 190, ал. 2 от Закона за здравето: Медицинските специалисти, както и лечебните заведения, не могат да използват за своята дейност търговска реклама и чл. 32 и чл. 33 от Закона за защита на конкуренцията:
Чл. 32: Забранява се заблуждаващата реклама, както и неразрешената сравнителна реклама.
Чл. 33: Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреда на конкурент.

КПЕ при РК на БЗС - Пловдив
 

Уважаеми колеги, Коледният бал на РК на БЗС - Пловдив ще се състои на 20.12.2018г., четвъртък, от 19.30 часа, в зала "Бендида" на "Новотел Пловдив". Цена на куверта - 50 лв. Краен срок за записване: 14.12.2018г. Информация и записване на тел: 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641 или на място в офиса на РК на БЗС - Пловдив, ул."Велико Търново" № 9, ет. 2. Заповядайте!