header
НАЦИОНАЛНИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ

Тук можете да се запознаете с НРД 2018г., както и с приложенията към него: 

www.nhif.bg/page/1564


Прикаченият файл съдържа необходимите документи за сключване на НРД 2018г.

Първи Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка", 20-21 април 2018г., ФДМ - Пловдив