header
НАЦИОНАЛНИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ

Тук можете да се запознаете с НРД 2018г., както и с приложенията към него: 

www.nhif.bg/page/1564

 

Първият прикачен файл съдържа пакети и стойности към НРД 2018г.

Вторият прикачен файл съдържа необходимите документи за сключване на НРД 2018г.


Уважаеми колеги,
На 06 и 07.10.2018г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста”, ще се проведе ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семинара е: «Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област».