header
НАЦИОНАЛНИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ

Тук можете да се запознаете с приложенията към НРД: 

www.nhif.bg/page/1564

Първият прикачен файл съдържа пакети и стойности за дентална дейност за 2019г.

Вторият прикачен файл съдържа НРД за 2018г.

Третият прикачен файл съдържа необходимите документи за сключване на НРД 2018г.

 


Линк за изтегляне на сертификата за участие в 12-тия традиционен семинар на РК на БЗС - Пловдив /въвежда се в https://www.google.com/: https://wstream.eu/certificate/