header
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОФИСЪТ НА РК НА БЗС-ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН В ПЕРИОДА 25.07.2022Г. – 19.08.2022Г. ПОРАДИ ОТПУСК. МОЛЯ, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 22.08.2022Г.