header
НОВИНИ
12 май 2022 г. 07:52:18

Уважаеми колеги, тук можете да се запознаете с условията за участие в 20-тия Научен конгрес на БЗС:
20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.
Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).
В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

УЧАСТИЕ В 20-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 16-18 ЮНИ 2022 г.,
Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 15и юни 2022 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 160 лв. до 20.05.2022 г. Таксата включва участие в научната програма, участие в откриване и коктейл.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С РЕШЕНИЕ НА УС ПРИ РК НА БЗС - ПЛОВДИВ, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 12.04.2022Г., РК НА БЗС - ПЛОВДИВ ПОЕМА 60 ЛВ. ОТ ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ СВОИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ, ЗА КОИТО КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ СЕ ЯВЯВА ПЪРВА РК.

• Конгресна такса от 21.05.2022 г. до 15.06.2022 г. - 200 лв.

• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие.

• Streaming на научната програма – 80 лв.

• Стойност на куверт за галавечеря – 90 лв. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г.

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

С ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Time_table_A3_1_draft_04_05_2022_new.pdf

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!