header
НОВИНИ
13 януари 2022 г. 10:39:14

Уважаеми колеги, във връзка със статистическата отчетност в областта на здравеопазването на лечебните заведения за извънболнична помощ за отчетната 2021г., се получи писмо от РЗИ - Пловдив, от което е видно, че се изисква изпращането на попълнена информация за дейността на лечебните заведения САМО В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА, разработена на Excel, без представяне на хартиен носител.

Таблиците, разработени на Excel, както и указания за попълването им, са публикувани на сайта на РЗИ - Пловдив: https://rzipd.com/ в рубриката "Годишна отчетна кампания 2021/2022г. за лечебни и здравни заведения"

Отчетите следва да изпратите на официалната електронна поща на РЗИ: md_zi@rzipd.com  в срок до 09.03.2022г.

Ако не получите потвърдителен имейл за изпратения от Вас отчет, както и за други възникнали въпроси по отчетите, се свържете с РЗИ на телефон 032/644 201.