header
НОВИНИ
7 октомври 2020 г. 11:13:07

Уважаеми колеги, моля да се запознаете със съобщение и ръководство с указания за работа във връзка с въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза - Информационна база данни : rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Pismo_MZ_Informacionna%20sistema%20za%20kontrol.pdf

Нова информация тук:

rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/10-09-2020%20642%20Pismo%20do%20RK%20na%20BZS_dopylnitelna%20infoprmaciq Informacionna%20baza%20danni.pdf