header
НОВИНИ
1 септември 2020 г. 06:19:30

Уважаеми колеги, предоставяме на Вашето внимание анкета, целяща да събере информация за наличието на оплаквания сред колегите при работа с различни латексови продукти и консумативи, използвани в денталните им практики. Данните ще дадат най-актуалната информация за този проблем и ще бъдат обобщени в разработвания д-р Яница Истаткова - редовен докторант ФДМ, МУ-София, Катедра по "Образна и Орална диагностика" дисертационен труд на тема "Алергия към латекс в денталната практика". 

Линк към анкетата тук: latex-allergy-research.herokuapp.com/