header
НОВИНИ
22 април 2020 г. 09:06:42

Уважаеми колеги, в секция "COVID-19"  можете  да се запознаете с актуализирания вариант на „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)", подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет. Линкът се намира във файл Pismo ot Dr. Bojko Penkov_Nasoki_COVID-19.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''