header
НОВИНИ
27 септември 2018 г. 11:37:28

Уважаеми колеги, тук можете да се запознаете с Анекс към НРД 2018г. за денталните дейности, който бе подписан и ще бъде обнародван в "Държавен вестник" в петък, 28.09.2018г.: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Aneks%20kym%20NRD%202018%20za%20DD.pdf

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''