header
НОВИНИ
30 ноември 2017 г. 10:39:00

Уважаеми колеги, във връзка с направено запитване от РК на БЗС - Пловдив до директора на РЗИ - Пловдив относно издаването на медицински бележки за ученици от лекарите по дентална медицина и предстоящи проверки от страна на РЗИ - Пловдив за истинността на издадените такива, Ви предоставяме техния отговор в три последователни файла, които межете да видите тук: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/CCI30112017_0002.jpg, rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/CCI30112017_0003.jpg, rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/CCI30112017_0004.jpg

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''