header
НОВИНИ
13 октомври 2017 г. 10:56:52

Уважаеми колеги, 

Свеждаме Ви информация, която трябва да имате предвид при опити за оказване на натиск върху Вас по повод Задължително застраховане „Професионална отговорност” от страна на различни застрахователи:

„Проблемът и казусът в развитие „Задължително застраховане „Професионална отговорност” бе разгледан подробно и обсъден като т. 4 на заседанието на УС на БЗС, проведено на 16.09.2017г.

В тази връзка със Заповед № РД-02-56/18.04.2017г. на министъра на здравеопазването, бе създадена работна група за изготвяне на проект за Наредба за условията, реда, срока за извършване и размера на минималната застрахователна сума при задължителното застраховане на лицата, които упражняват медицинска професия в лечебните заведения.

Действията на тази работна група бяха забавени от страна на Министерството на здравеопазването

Следва да се приеме, че без утвърждаване от МС на Република България на съответна Наредба, не би следвало да се пристъпва към действия по професионалното застраховане, които биха били в ущърб на ЛДМ.” 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОФИСА В СЕКЦИЯ ''НОВИНИ''