header
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА БЗС

По-долу, като прикачени файлове, можете да откриете Устава на БЗС, правилниците за работа на различните комисии и Кодекса по професионална етика:

 

 

 

Уважаеми колеги,
На 06 и 07.10.2018г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста”, ще се проведе ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семинара е: «Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област».