header
НОВИНИ
23 юли 2019 г. 12:26:53

Уважаеми колеги, тук можете да се запознаете с:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/NID%20na%20Naredba%20N1%20za%20pridobivane%20na%20specialnost.pdf

- Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/ZID%20na%20Zakona%20za%20zdraveto.pdf

Линк за изтегляне на сертификата за участие в 12-тия традиционен семинар на РК на БЗС - Пловдив /въвежда се в https://www.google.com/: https://wstream.eu/certificate/