header
НОВИНИ
16 ноември 2018 г. 13:10:10

Уважаеми колеги, тук можете да се запознаете с публикувана в ДВ, бр. 95 / 16.11.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/Naredba%20za%20izmenenie%20i%20dopalnenie%20na%20Naredba%20%E2%84%96%204%20ot%202009.pdf

Документи за сключване на нови договори с изпълнителите на дентална помомощ / ИДП /, допълнителни споразумения за разширяване на дейността и допълнителни споразумения за лечебни заведения с договор по НРД 2018г. за дентални дейности