header
НОВИНИ
28 септември 2018 г. 11:54:17

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че след изпратено писмо от РК на БЗС – Пловдив до РЗОК – Пловдив, вече има възможност за издаване на притурки към здравноосигурителните книжки на ЗОЛ и в офисите на съответните райони / Карлово, Асеновград и др. / НОВИ  здравноосигурителни книжки на ЗОЛ се издават единствено в РЗОК - Пловдив!

На 12 и 13.04.2019г. на територията на Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив ще се проведе Втори Научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка ”.