Български Зъболекарски Съюз - Регионална Колегия - Пловдив
header
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
25 юли 2018 г.
Гр. Хисар, 06 и 07.10.2018г.
11 юли 2018 г.
Писмо на БЗС до Комисията за защита на личните данни и официален отговор от Комисията
1 юни 2018 г.
Честито на празнуващите през месец юли и месец август!
Уважаеми колеги,
На 06 и 07.10.2018г. в гр. Хисар, хотел „Аугуста”, ще се проведе ежегодният семинар на РК на БЗС – Пловдив. Темата на семинара е: «Съвременни тенденции във функционално-естетичната рехабилитация в лицево-челюстната област».